Մենք օգնում ենք աշխարհին, որը աճում է 1983 թվականից

Կրկնակի անցքեր կամ մեկ անցքի անկյունային խաչմերուկ